Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi cateringowej w związku z realizacją projektu Pomorski Broker Eksportowy

logotypy-unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ciągłej przerwy kawowej oraz śniadania biznesowego zwanej dalej „usługą cateringową”,
uczestnikom seminarium dedykowanemu kluczowym rynkom dla polskich startupów, organizowanemu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 do zapytania – umowa
Załącznik 3 do zapytania – doświadczenie zawodowe

 

Do kontaktowania się z oferentami (w dni robocze, w godz. 9.00 – 15.00) upoważniona jest p. Justyna Linowiecka tel. 58 731 65 75, e-mail: j.linowiecka@inkubatorstarter.pl

logo-brokera

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020