Wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na „Usługi mentoringu”

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.u z 2018 r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia,  zmiany terminu wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert.

 

Informacja o zmianie ogloszenia

Wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana terminu ofert