Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Usługi mentoringu”.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.u z 2018r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnia zapisy warunków i kryterium oceny ofert.

Pismo wyjaśniające oraz zmodyfikowany przedmiot zamówienia do pobrania poniżej.

Pismo wyjaśniające

SIWZ_zmodyfikowany