Sprawa: Komunikat ws. zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

Gdańsk, 26.10.2018r

 

 

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2018/ZP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: obsługa prawna w zakresie   sporządzenia wzoru umowy akceleracji zawieranej pomiędzy grantobiorcą (Zamawiającym), a beneficjentem końcowym, określającą warunki uczestnictwa beneficjenta końcowego w programie akceleracyjnym,  oraz obsługa prawna w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

 

Załączniki

  1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r.,
  2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PP/ZK Z DNIA 19.10.2018r
  3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 1/2018/PP/ZK  Z DNIA 19.10.2018 r. (Data zmiany: 26.10.2018 r.)