REGULAMIN UCZESTNICTWA w kursie zawodowym na Programistę Junior Front-End Developer dla Uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza REGULAMIN UCZESTNICTWA w kursie zawodowym na Programistę Junior Front – End Developer dla Uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz załączonej dokumentacji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować do osoby kontaktowej ze strony Organizatora wskazanej w treści Regulaminu.

Organizator
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

Regulamin PBK – nabór na Kurs Junior Front-End Developer

Regulamin PBK – Załącznik nr 1 Wzór Umowy Kurs Junior Front-End Developer

Regulamin PBK – Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji Wsparcia objętego Regulaminem Kurs Junior Front-End Developer

Regulamin PBK – Załącznik nr 3 – Kwestionariusz osobowy Kurs Junior Front-End Developer

Regulamin PBK – Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Kurs Junior Front-End Developer

Regulamin PBK – Załącznik nr 5 – Deklaracja NEET Kurs Junior Front-End Developer