Podstawy prawne

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości została powołana przez Miasto Gdańsk w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Fundacja stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi wsparcia dla MŚP w Gdańsku. Celem Fundacji jest popieranie rozwoju gospodarczego Miasta Gdańska, w tym m.in. poprzez:

  • działalność edukacyjna w zakresie przedsiębiorczości,
  • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
  • doradztwo prawne i gospodarcze (minimalizowanie ryzyka podejmowanej działalności gospodarczej),
  • promocję przedsiębiorczości.

Działalność Fundacji:

  • mentoring, szkolenia, doradztwo, wydawnictwa dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, start –upów oraz przedsiębiorców;
  • wsparcie inicjatyw branżowych (np. budowa i rozwój klastrów)
  • programy dla dzieci i młodzieży
  • wydawnictwa – książki, programy multimedialne
  • usługi księgowe
  • wynajem powierzchni

Pobierz plik: STATUT Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości [556 kb] 

Pobierz plik: Klauzula informacyjna dane osobowe [170 kb] 

Pobierz plik: Uchwała_Rady_Miasta_Gdańska_o_ustanowieniu_Gdańskiej_Fundacj [77.29 kb]