Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2/2017/BROKER/PZP z dnia 15 września 2017 r., na organizację wyjazdu do Londynu w dniach 08 – 11.11.2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości s. w Gdańsku niniejszym ogłasza informację z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2/2017/BROKER/PZP z dnia 15 września 2017 r., na organizację wyjazdu do Londynu w dniach 08 – 11.11.2017 r.dla 7 Uczestników w ramach projektu pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, (dalej jako: Projekt) w zakresie usług: rezerwacji, zakupu i doręczenia biletów lotniczych na trasie Gdańsk – Londyn oraz Londyn – Gdańsk, rezerwacji zakwaterowania, zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Uczestników Projektu na rachunek Zamawiającego.

Załącznik:
2017 09 15_SIWZ 2 2017 BROKER PZP_informacji z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 2_2017_BROKER_PZP na organizację wyjazdu do Londynu