Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego nr 10/2017/BROKER/ZK z dnia 25 września 2017 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia według

Zapytania ofertowego nr 10/2017/BROKER/ZK z dnia 25 września 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego 10/2017/BROKER/ZK z dnia 25 września 2017 r. na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „The 2017 Congress of Polish Entrepreneurs in the UK” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 08.11.2017 r. – 11.11.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 09.10.2017 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Theclothes Ltd., 14-22 Elder Street, Ministry Of Startups, London, England, E1 6BT.