Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04 października 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 04.10.2018 r.na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 26.10.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Sun&More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.