Informacja o wyniku postępowania dotycząca Zapytania ofertowego nr 4/2018/PP/ZK

Gdańsk, 20 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotycząca Zapytania ofertowego nr 4/2018/PP/ZK

z dnia 15.11.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  nr 4/2018/PP/ZK  Z DNIA 15 listopada 2018 r. dotyczące świadczenia Usług Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”, na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 26.11.2018r. do 31.12.2018r.,  na podstawie Rozdziału IX ust. 11 pkt. 1)   Zapytania ofertowego – nie wpłynęła żadna ważna Oferta.

Informacja o wyniku postępowania – skan