Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zaproszenia do negocjacji nr 9a/2017/BROKER/ZK z dnia 20 września 2017 r.

Informacja o wyniku negocjacji 

w trybie z wolnej ręki w przedmiocie

Zaproszenia do negocjacji  nr 9a/2017/BROKER/ZK z dnia 20 września 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie z wolnej ręki w Przedmiocie Zaproszenia do negocjacji nr 9a/2017/BROKER/ZK z dnia 20 września 2017 r. na świadczenie usług cateringowych podczas dwóch seminariów eksportowych, które odbędą się w dniach 22.09.2017 r. oraz 24.11.2017 r., realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 21.09.2017 r.  wybrano Wykonawcę usługi Republika Smaku S.C.