INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r. dotyczącym świadczenia usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” podczas konferencji InfoShare odbywającej się obiekcie AMBER EXPO w Gdańsku na ul. Żaglowej 11.
Zamawiający skierował zapytanie ofertowe nr 3/2017/BROKER /ZK z dnia 8 maja 2017 r. dotyczące świadczenia usługi cateringowej z zachowaniem zasady konkurencyjności. W dniu 12.05.2017 r. Zamawiający otrzymał od firmy MMAWW Sp. z o.o. informację o umowie pomiędzy MMAWW Sp. z o.o. a Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA, na mocy której MMAWW Sp. z o.o. jest jedynym operatorem cateringowym i gastronomicznym na terenie obiektu AMBER EXPO w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11.
W tym stanie rzeczy uznać należy , że:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.