Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 2_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Berlina

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Berlina” znak 2/2018/BROKER/PZP do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy: Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37

Cena ofertowa: 15.316,00zł brutto ( 51,99pkt )

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 91,99 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

 

Pozostałe oferty:

  • DMC Continental Sp. z o.o. Sp. K. 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Cena ofertowa: 13.272,00zł brutto (60 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość pow. 300m od stacji metra (30 pkt )

Łącznie pkt 90 pkt

 

  • Sun i More Sp. z o.o. 71-037 Szczecin ul. Ogrodowa 25

Cena ofertowa: 22.925, 00zł brutto (34,74 pkt)

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 300m od stacji metra (40 pkt )

Łącznie pkt 74,74 pkt