Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów”.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Zapytanie ofertowe – catering na 18 maja
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenia
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w im. zamawiającego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020