Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje projekt CROWD-FUND-PORT – Central European Crowd-funding Support

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości od 07.2016 do 06.2019 realizuje projekt CROWD-FUND-PORT – Central European Crowd-funding Support

Nazwa programu Interreg Europa Środkowa
Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
Cel szczegółowy 1.2. Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznego i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej
partner wiodący E-institute, Institute for Comprehensive Development Solutions
partner pomorski Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Kategorie tematyczne Konkurencyjność MŚP, Inne
Czas trwania 36m, 07/2016 – 06/2019
Budżet całkowity – dofinansowanie EFRR 2 416 460,00 € / 1 995 309,75 €

 

Opis projektu

Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) minimalizuje ryzyko biznesowe i zwiększa orientację na przedsiębiorczość. Dlatego też niewykorzystany potencjał crowfundingowy stanowi olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza we wschodnich częściach krajów Europy Środkowej. Celem projektu jest wzrost zdolności wszystkich interesariuszy do wykorzystania zjawiska crowdfundingu. Zmiany będą widoczne w lepszej pozycji finansowej start-upów promujących innowacyjność oraz we wzroście zatrudnienia i stabilności społecznej w regionie.

Projekt koncentruje się na ekonomicznie słabszych przedsiębiorstwach o mniejszych szansach, nie mających dostępu do kredytów bankowych, ale którzy mogliby rozpocząć działalność dzięki crowdfundingowi. Wyniki i efekty projektu będą korzystne dla operatorów platform crowdfundingowych oraz MŚP i przełożą się na wzrost ich kompetencji. Inwestorzy crowdfundingowi zyskają na większym bezpieczeństwie dzięki lepszemu zrozumieniu korzyści i ryzyk, a decydenci polityczni zyskają większe kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.